ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Vice President

Vice President ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ