ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

voornaam

voornaam ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Lucas ਉਚਾਰਨ Lucas [pt]
 • Amélie ਉਚਾਰਨ Amélie [fr]
 • Guido ਉਚਾਰਨ Guido [it]
 • Simone ਉਚਾਰਨ Simone [en]
 • Esmeralda ਉਚਾਰਨ Esmeralda [es]
 • Elise ਉਚਾਰਨ Elise [de]
 • Johan ਉਚਾਰਨ Johan [nl]
 • Priscilla ਉਚਾਰਨ Priscilla [en]
 • Nathalie ਉਚਾਰਨ Nathalie [nl]
 • Larissa ਉਚਾਰਨ Larissa [en]
 • Yasmin ਉਚਾਰਨ Yasmin [en]
 • Jantje ਉਚਾਰਨ Jantje [nl]
 • Willy ਉਚਾਰਨ Willy [en]
 • Henriette ਉਚਾਰਨ Henriette [no]
 • Arno ਉਚਾਰਨ Arno [et]
 • Marja ਉਚਾਰਨ Marja [fi]
 • Douwe ਉਚਾਰਨ Douwe [nl]
 • Iliana ਉਚਾਰਨ Iliana [es]
 • Carles ਉਚਾਰਨ Carles [ca]
 • Doylis ਉਚਾਰਨ Doylis [nl]
 • Gooitzen ਉਚਾਰਨ Gooitzen [nl]
 • Agatus ਉਚਾਰਨ Agatus [nl]
 • mirre ਉਚਾਰਨ mirre [nl]
 • Doylito ਉਚਾਰਨ Doylito [nl]
 • dieder ਉਚਾਰਨ dieder [nl]
 • Sjacco ਉਚਾਰਨ Sjacco [nl]
 • Khayri ਉਚਾਰਨ Khayri [nl]
 • Tirzha ਉਚਾਰਨ Tirzha [nl]
 • Arkèn ਉਚਾਰਨ Arkèn [nl]