ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

vosotros

vosotros ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • abrid ਉਚਾਰਨ abrid [kab]
 • Traed ਉਚਾਰਨ Traed [cy]
 • hagáis ਉਚਾਰਨ hagáis [es]
 • pareced ਉਚਾਰਨ pareced [es]
 • cepillaos ਉਚਾਰਨ cepillaos [es]
 • sacad ਉਚਾਰਨ sacad [es]
 • pasasteis ਉਚਾਰਨ pasasteis [es]
 • dirigid ਉਚਾਰਨ dirigid [es]
 • corred ਉਚਾਰਨ corred [es]
 • cumplid ਉਚਾਰਨ cumplid [es]
 • acostaos ਉਚਾਰਨ acostaos [es]
 • construid ਉਚਾਰਨ construid [es]
 • cortad ਉਚਾਰਨ cortad [es]
 • servid ਉਚਾਰਨ servid [es]
 • comenzad ਉਚਾਰਨ comenzad [es]
 • derretíos ਉਚਾਰਨ derretíos [es]
 • mostrad ਉਚਾਰਨ mostrad [es]
 • continuad ਉਚਾਰਨ continuad [es]
 • recordad ਉਚਾਰਨ recordad [es]
 • batid ਉਚਾਰਨ batid [tl]
 • disjisteis ਉਚਾਰਨ disjisteis [es]
 • apareced ਉਚਾਰਨ apareced [es]
 • conseguid ਉਚਾਰਨ conseguid [es]
 • colgad ਉਚਾਰਨ colgad [es]
 • agitad ਉਚਾਰਨ agitad [es]
 • combatid ਉਚਾਰਨ combatid [es]
 • cocinad ਉਚਾਰਨ cocinad [es]