ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

watermelon in English

watermelon in English ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ