ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

What s in your hand?

What s in your hand? ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • w ręce ਉਚਾਰਨ w ręce [pl]