ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

without any competiotion

without any competiotion ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ