ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

wooden

wooden ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • xylophone ਉਚਾਰਨ xylophone [en]
 • putlog ਉਚਾਰਨ putlog [en]
 • trug ਉਚਾਰਨ trug [de]
 • daube ਉਚਾਰਨ daube [fr]
 • Flexible Flyer ਉਚਾਰਨ Flexible Flyer [en]
 • xyloid ਉਚਾਰਨ xyloid [en]
 • cathead ਉਚਾਰਨ cathead [en]
 • Holztrog ਉਚਾਰਨ Holztrog [de]
 • Seitenbrett ਉਚਾਰਨ Seitenbrett [de]
 • backet ਉਚਾਰਨ backet [en]
 • pressback ਉਚਾਰਨ pressback [en]
 • drveni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ drveni [sr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • a brenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a brenn [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ