ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Word Frequency 100

Word Frequency 100 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Kami ਉਚਾਰਨ Kami [ind]
 • kamu ਉਚਾਰਨ kamu [ind]
 • ke ਉਚਾਰਨ ke [ind]
 • kecil ਉਚਾਰਨ kecil [ms]
 • di dalam ਉਚਾਰਨ di dalam [ind]
 • Karena ਉਚਾਰਨ Karena [ind]
 • kapan ਉਚਾਰਨ kapan [ind]
 • hanya ਉਚਾਰਨ hanya [ind]
 • di sana ਉਚਾਰਨ di sana [ind]
 • kadang-kadang ਉਚਾਰਨ kadang-kadang [ind]
 • di bawah ਉਚਾਰਨ di bawah [ind]
 • di atas ਉਚਾਰਨ di atas [ind]
 • di luar ਉਚਾਰਨ di luar [ind]
 • di sini ਉਚਾਰਨ di sini [ind]
 • jika ਉਚਾਰਨ jika [ind]
 • hampir ਉਚਾਰਨ hampir [ms]
 • ketemu ਉਚਾਰਨ ketemu [ind]