ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Zamanalıf

Zamanalıf ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • il ਉਚਾਰਨ il [fr]
 • sin ਉਚਾਰਨ sin [en]
 • Alan ਉਚਾਰਨ Alan [pt]
 • Kinder ਉਚਾਰਨ Kinder [de]
 • apa ਉਚਾਰਨ apa [sv]
 • Tatarstan ਉਚਾਰਨ Tatarstan [tt]
 • San ਉਚਾਰਨ San [grc]
 • altı ਉਚਾਰਨ altı [tr]
 • bala ਉਚਾਰਨ bala [tt]
 • Ural ਉਚਾਰਨ Ural [tt]
 • göl ਉਚਾਰਨ göl [tr]
 • cep ਉਚਾਰਨ cep [tr]
 • kitap ਉਚਾਰਨ kitap [tt]
 • ber ਉਚਾਰਨ ber [sv]
 • köz ਉਚਾਰਨ köz [hu]
 • Xan ਉਚਾਰਨ Xan [tt]
 • baş ਉਚਾਰਨ baş [tt]
 • azat ਉਚਾਰਨ azat [tt]
 • matur ਉਚਾਰਨ matur [ro]
 • altın ਉਚਾਰਨ altın [tr]
 • milli ਉਚਾਰਨ milli [tt]
 • tup ਉਚਾਰਨ tup [tt]
 • öç ਉਚਾਰਨ öç [tk]
 • Tabib ਉਚਾਰਨ Tabib [mt]
 • Uram ਉਚਾਰਨ Uram [hu]
 • padişah ਉਚਾਰਨ padişah [tr]
 • namus ਉਚਾਰਨ namus [tr]
 • Cide ਉਚਾਰਨ Cide [tr]
 • idel ਉਚਾਰਨ idel [sv]
 • Yul ਉਚਾਰਨ Yul [vo]
 • qamış ਉਚਾਰਨ qamış [az]
 • qış ਉਚਾਰਨ qış [tt]
 • bayraq ਉਚਾਰਨ bayraq [az]
 • Qanat ਉਚਾਰਨ Qanat [tt]
 • qazan ਉਚਾਰਨ qazan [tt]
 • Isem ਉਚਾਰਨ Isem [kab]
 • yort ਉਚਾਰਨ yort [tt]
 • arış ਉਚਾਰਨ arış [tr]
 • babay ਉਚਾਰਨ babay [tt]
 • bürek ਉਚਾਰਨ bürek [tt]
 • abıy ਉਚਾਰਨ abıy [tt]
 • köç ਉਚਾਰਨ köç [tt]
 • dürt ਉਚਾਰਨ dürt [tt]
 • abıstay ਉਚਾਰਨ abıstay [tt]
 • sigez ਉਚਾਰਨ sigez [tt]
 • abzar ਉਚਾਰਨ abzar [tt]
 • çara ਉਚਾਰਨ çara [tt]
 • azatlıq ਉਚਾਰਨ azatlıq [tt]
 • layıq ਉਚਾਰਨ layıq [tt]
 • yafraq ਉਚਾਰਨ yafraq [tt]
 • Abruy ਉਚਾਰਨ Abruy [tt]
 • Tuqay ਉਚਾਰਨ Tuqay [tt]
 • abruylı ਉਚਾਰਨ abruylı [tt]
 • poçmaq ਉਚਾਰਨ poçmaq [tt]
 • biş ਉਚਾਰਨ biş [tt]
 • Ğabdulla ਉਚਾਰਨ Ğabdulla [tt]
 • boday ਉਚਾਰਨ boday [tt]
 • uzdıru ਉਚਾਰਨ uzdıru [tt]
 • abalanu ਉਚਾਰਨ abalanu [tt]
 • Äxmät ਉਚਾਰਨ Äxmät [tt]
 • tuğız ਉਚਾਰਨ tuğız [tt]
 • patşa ਉਚਾਰਨ patşa [tt]
 • nigez ਉਚਾਰਨ nigez [tt]
 • Ğalim ਉਚਾਰਨ Ğalim [tt]
 • abzıy ਉਚਾਰਨ abzıy [tt]
 • abalau ਉਚਾਰਨ abalau [tt]
 • törkem ਉਚਾਰਨ törkem [tt]
 • uyın ਉਚਾਰਨ uyın [tt]
 • süz ਉਚਾਰਨ süz [tt]
 • dulqın ਉਚਾਰਨ dulqın [tt]
 • çögender ਉਚਾਰਨ çögender [tt]