ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

został ~

został ~ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ