ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 shinjuku [ja] shinjuku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2013 でんわします [ja] でんわします ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2013 えいが [ja] えいが ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2013 相槌 [ja] 相槌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2013 よっしゃ [ja] よっしゃ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ