ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/04/2011 Thanksgiving [en] Thanksgiving ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2011 sexual [en] sexual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2011 Matthew Brammeier [en] Matthew Brammeier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2011 antibody [en] antibody ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ