ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 性同一性障害 [ja] 性同一性障害 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 方言 [ja] 方言 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 大韓民国 [ja] 大韓民国 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 日本 [ja] 日本 ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 大日本帝国 [ja] 大日本帝国 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 国鉄 [ja] 国鉄 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 あかん [ja] あかん ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 四日市 [ja] 四日市 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 大阪 [ja] 大阪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 ありがとう [ja] ありがとう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 おはようございます [ja] おはようございます ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 恥ずかしい [ja] 恥ずかしい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2011 マクドナルド [ja] マクドナルド ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ