ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 verme [pt] verme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 coração [pt] coração ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 horizonte [pt] horizonte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 coiote [pt] coiote ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/07/2012 empregada [pt] empregada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 vertigem [pt] vertigem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 eternidade [pt] eternidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 sorriso [pt] sorriso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 caranguejo [pt] caranguejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 futebol [pt] futebol ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 cavaleiro [pt] cavaleiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 vingador [pt] vingador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 Japão [pt] Japão ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/07/2012 transeunte [pt] transeunte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 acólito [pt] acólito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 Brasil [pt] Brasil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 Exército [pt] Exército ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 corvo [pt] corvo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 sim [pt] sim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 davi [pt] davi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 castelo [pt] castelo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 albatroz [pt] albatroz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 tristeza [pt] tristeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 lobo [pt] lobo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2012 Genocídio [pt] Genocídio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ