ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 sandwich [en] sandwich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 flubber [en] flubber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 iPod [en] iPod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 cheese [en] cheese ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ