ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/04/2009 spiv [en] spiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2009 Winchester [en] Winchester ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2009 Worcester [en] Worcester ਉਚਾਰਨ 16 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/04/2009 Woburn [en] Woburn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ