ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/12/2011 concentration [en] concentration ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/11/2011 Minecraft [en] Minecraft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 tower [en] tower ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 high definition [en] high definition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 definition [en] definition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 cosplay [en] cosplay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ