ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/03/2014 kamerastativ [sv] kamerastativ ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
26/03/2014 laborera [sv] laborera ਉਚਾਰਨ pernys32 ਵੱਲੋਂ
14/09/2012 Sandstrand [sv] Sandstrand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 grytlapp [sv] grytlapp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 transportbur [sv] transportbur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 grönskande [sv] grönskande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 regndroppe [sv] regndroppe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/09/2012 nanovetenskap [sv] nanovetenskap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 vattenskål [sv] vattenskål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 matskål [sv] matskål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 spagetti [sv] spagetti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 konstant [sv] konstant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 memorera [sv] memorera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 lösvikt [sv] lösvikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 cykelhjälm [sv] cykelhjälm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 solförmörkelse [sv] solförmörkelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kostrådgivare [sv] kostrådgivare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 utförsäkrad [sv] utförsäkrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bindningstid [sv] bindningstid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 narkos [sv] narkos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kataplexi [sv] kataplexi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 uppkörning [sv] uppkörning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 körskola [sv] körskola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 miniräknare [sv] miniräknare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 solbränd [sv] solbränd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 solstrålar [sv] solstrålar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 beundransvärd [sv] beundransvärd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 hårdrock [sv] hårdrock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 träningsschema [sv] träningsschema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 korsspindel [sv] korsspindel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ