ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/09/2012 papperskorg [sv] papperskorg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 soppåse [sv] soppåse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 sommaräng [sv] sommaräng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 gruvarbetare [sv] gruvarbetare ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 pannlampa [sv] pannlampa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 båttrafik [sv] båttrafik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 persienner [sv] persienner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 medelhavstemperatur [sv] medelhavstemperatur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 svenskspråkig [sv] svenskspråkig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 trasmatta [sv] trasmatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 datorskärm [sv] datorskärm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 elelement [sv] elelement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 omdiskutera [sv] omdiskutera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stationär [sv] stationär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 julklappar [sv] julklappar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 guldstjärna [sv] guldstjärna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 renovering [sv] renovering ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 frekvent [sv] frekvent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 poängtera [sv] poängtera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 nollställd [sv] nollställd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 armbandsklocka [sv] armbandsklocka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 åldersbegränsad [sv] åldersbegränsad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 utgrävning [sv] utgrävning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 gravfält [sv] gravfält ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stridsvapen [sv] stridsvapen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 finlemmad [sv] finlemmad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 amputera [sv] amputera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 arbetsför [sv] arbetsför ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 hostattack [sv] hostattack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fosterföräldrar [sv] fosterföräldrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ