ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/09/2012 medelhavet [sv] medelhavet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 miljardär [sv] miljardär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 miljonär [sv] miljonär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vaniljglass [sv] vaniljglass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 ovisshet [sv] ovisshet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vattenpöl [sv] vattenpöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 åskoväder [sv] åskoväder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stambok [sv] stambok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 plastkasse [sv] plastkasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fläder [sv] fläder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stamträd [sv] stamträd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stamtavla [sv] stamtavla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 härstamning [sv] härstamning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bokmärke [sv] bokmärke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fönsterbräda [sv] fönsterbräda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 bokskog [sv] bokskog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Kristi himmelsfärdsdag [sv] Kristi himmelsfärdsdag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 hörlurar [sv] hörlurar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kaktus [sv] kaktus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 flyttkartong [sv] flyttkartong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 stupränna [sv] stupränna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vattenbalja [sv] vattenbalja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tränsbett [sv] tränsbett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 kandar [sv] kandar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 nosgrimma [sv] nosgrimma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 element [sv] element ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fönsterruta [sv] fönsterruta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 toalettstol [sv] toalettstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tvättställ [sv] tvättställ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hundvalp [sv] hundvalp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ