ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
12/09/2012 kattungar [sv] kattungar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 eluttag [sv] eluttag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 inventera [sv] inventera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 gryningsljus [sv] gryningsljus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sänglampa [sv] sänglampa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 taklampa [sv] taklampa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 kusinbarn [sv] kusinbarn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 trädgårdsarbete [sv] trädgårdsarbete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 stigläder [sv] stigläder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hopprep [sv] hopprep ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 stackmyra [sv] stackmyra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hälta [sv] hälta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 veterinärbesiktning [sv] veterinärbesiktning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 betäckning [sv] betäckning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 fölbrunst [sv] fölbrunst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 stuteri [sv] stuteri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sto [sv] sto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 hingst [sv] hingst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 valack [sv] valack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 martingal [sv] martingal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sadelgjord [sv] sadelgjord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 telefonkö [sv] telefonkö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 skrivbordsstol [sv] skrivbordsstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 sniglar [sv] sniglar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 korthårig [sv] korthårig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 långhårig [sv] långhårig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 badlakan [sv] badlakan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 köksbord [sv] köksbord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 köksbänk [sv] köksbänk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 ångestladdad [sv] ångestladdad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ