ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 vinterjacka [sv] vinterjacka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 blomsterprakt [sv] blomsterprakt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 stångas [sv] stångas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 finsmakare [sv] finsmakare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 huvudvärk [sv] huvudvärk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Susanne Brink [sv] Susanne Brink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Adventskalender [sv] Adventskalender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 mjölk [sv] mjölk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 småländsk [sv] småländsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 snöskottning [sv] snöskottning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 äpple [sv] äpple ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 halsont [sv] halsont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tillbehör [sv] tillbehör ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 många [sv] många ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tredje [sv] tredje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 tro [sv] tro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Frisör [sv] Frisör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 frömjöl [sv] frömjöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 persika [sv] persika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 frihet [no] frihet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kolik [sv] kolik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 Kollektiv [sv] Kollektiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 koldioxid [sv] koldioxid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kolesterol [sv] kolesterol ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/09/2012 inkomstbringande [sv] inkomstbringande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 huvudräkning [sv] huvudräkning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 hushållspapper [sv] hushållspapper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 hyperkänslig [sv] hyperkänslig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 Magi [sv] Magi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 städerska [sv] städerska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ