ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 studievägledare [sv] studievägledare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 strömstyrka [sv] strömstyrka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 strykbräda [sv] strykbräda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kollegieblock [sv] kollegieblock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 uppslagsbok [sv] uppslagsbok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 reningsverk [sv] reningsverk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 strumpbyxor [sv] strumpbyxor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 minneslund [sv] minneslund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 stjärnkikare [sv] stjärnkikare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 garderob [sv] garderob ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 glasruta [sv] glasruta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 morot [sv] morot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 studentlitteratur [sv] studentlitteratur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 nattduksbord [sv] nattduksbord ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/09/2012 huvudsaken [sv] huvudsaken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 ekoxe [sv] ekoxe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 trehundra [sv] trehundra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 kattlucka [sv] kattlucka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 förståndshandikappad [sv] förståndshandikappad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 tidningsurklipp [sv] tidningsurklipp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 blåklocka [sv] blåklocka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 köttbullar [sv] köttbullar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 potatismos [sv] potatismos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 trädgren [sv] trädgren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 manodepressiv [sv] manodepressiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skalbagge [sv] skalbagge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 skönlitteratur [sv] skönlitteratur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/09/2012 utställning [sv] utställning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 ridsadel [sv] ridsadel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/09/2012 lärobok [sv] lärobok ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ