ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 гадәтләреңне [tt] гадәтләреңне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 дзотларны [tt] дзотларны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 зурлыгыбызның [tt] зурлыгыбызның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 борчыла-елый [tt] борчыла-елый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 атнасына-аена [tt] атнасына-аена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 исәнләшсәләр [tt] исәнләшсәләр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 йомычкадай [tt] йомычкадай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 ихласлыкларына [tt] ихласлыкларына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 гадәтләреңнән [tt] гадәтләреңнән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кадәресеннән [tt] кадәресеннән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кабартканын [tt] кабартканын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 йөрүләрнең [tt] йөрүләрнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 картымнан [tt] картымнан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 килмәгәнлеген [tt] килмәгәнлеген ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 карышмавы [tt] карышмавы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 китәрменме [tt] китәрменме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кытыклавы [tt] кытыклавы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кәвешләре [tt] кәвешләре ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 куерталармы [tt] куерталармы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 коймаларына [tt] коймаларына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 күсәкләрен [tt] күсәкләрен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 күзлеклегә [tt] күзлеклегә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 рәнҗетелә [tt] рәнҗетелә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кәҗүн [tt] кәҗүн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 нихәтлесе [tt] нихәтлесе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 сәлперәеп [tt] сәлперәеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кайтарырмы [tt] кайтарырмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 картайганлыгы [tt] картайганлыгы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 кирәксезлегемне [tt] кирәксезлегемне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/08/2019 капитаннарның [tt] капитаннарның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ