ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 савытларыңдамы [tt] савытларыңдамы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 орышларыңныңмы [tt] орышларыңныңмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 борысларыгызныдыр [tt] борысларыгызныдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 фаразларымдадыр [tt] фаразларымдадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 тиресебездәндер [tt] тиресебездәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 тиресләренә [tt] тиресләренә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 интернет-сорашу [tt] интернет-сорашу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 бюстны [tt] бюстны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Тукаебыздан [tt] Тукаебыздан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 культурасыннан [tt] культурасыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 астронимга [tt] астронимга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 интернет-сорашуда [tt] интернет-сорашуда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 конгрессыннан [tt] конгрессыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 стратегиябезнең [tt] стратегиябезнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 уку-укытудагы [tt] уку-укытудагы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 кирәкме-юкмы [tt] кирәкме-юкмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 тыю-кысрыклаулар [tt] тыю-кысрыклаулар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 астротопонимнар [tt] астротопонимнар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Җәлилдән [tt] Җәлилдән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Мирхәев [tt] Мирхәев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Галлея [tt] Галлея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 астероидка [tt] астероидка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Насыйпов [tt] Насыйпов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Гомәрев [tt] Гомәрев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Мәррихнең [tt] Мәррихнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 астронимик [tt] астронимик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 космонимик [tt] космонимик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Нурҗанов [tt] Нурҗанов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 Цецера [tt] Цецера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2019 астероидларны [tt] астероидларны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ