ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qawäs tumıy qış bulmıy, cäwza tumıy cäy bulmıy. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Qawäs tumıy qış bulmıy, cäwza tumıy cäy bulmıy. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qantarda qalfaq kimä, yaz köne bürek kimä. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Qantarda qalfaq kimä, yaz köne bürek kimä. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Közge kön — artqı aqıl, yazğı kön — yartı aqıl. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Közge kön — artqı aqıl, yazğı kön — yartı aqıl. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көннең килеше тумышыннан билгеле. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көннең килеше тумышыннан билгеле. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Kiçäge ğäcäpkä bügen beräw dä ğäcäplänmi. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Kiçäge ğäcäpkä bügen beräw dä ğäcäplänmi. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көндез таш ват, төнлә тыныч йокла. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көндез таш ват, төнлә тыныч йокла. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Keşegä qalğan kön — tañ atmağan tön. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Keşegä qalğan kön — tañ atmağan tön. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qarañğıda yaltırağançı, yaqtıda qaltıra. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Qarañğıda yaltırağançı, yaqtıda qaltıra. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Кич булмыйча, бүгенге көнне мактама. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Кич булмыйча, бүгенге көнне мактама. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qarañğınıñ küze yuq, köndezgeneñ süze yuq. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Qarañğınıñ küze yuq, köndezgeneñ süze yuq. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Корбаг — чатыр. ਉਚਾਰਨ
Корбаг — чатыр. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Кончар — туры кылыч. ਉਚਾਰਨ
Кончар — туры кылыч. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Cäwza — may ayı. ਉਚਾਰਨ
Cäwza — may ayı. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qawäs — noyabr’ ayı. ਉਚਾਰਨ
Qawäs — noyabr’ ayı. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Коралай — Уралдагы кыргый тау тәкәсе. ਉਚਾਰਨ
Коралай — Уралдагы кыргый тау тәкәсе. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Кораз — коры җир; кыйтга, материк, континент. ਉਚਾਰਨ
Кораз — коры җир; кыйтга, материк, континент. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Коразларның өсләре — уба, тигезлек, тау, тезмә тау. ਉਚਾਰਨ
Коразларның өсләре — уба, тигезлек, тау, тезмә тау. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Араҗан — өч тапкыр куылган исерткеч эчемлек. ਉਚਾਰਨ
Араҗан — өч тапкыр куылган исерткеч эчемлек. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Копы бүрек — колакчынсыз татар бүрегенең бер төре. ਉਚਾਰਨ
Копы бүрек — колакчынсыз татар бүрегенең бер төре. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Кораҗан — дүрт тапкыр куылган исерткеч эчемлек. ਉਚਾਰਨ
Кораҗан — дүрт тапкыр куылган исерткеч эчемлек. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көзге юлга кием ал, язгы юлга азык ал. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көзге юлга кием ал, язгы юлга азык ал. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көзге көннең көлүе, көлүе дә җылавы. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көзге көннең көлүе, көлүе дә җылавы. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көн күрәсең килсә, көндез йоклама. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көн күрәсең килсә, көндез йоклама. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Коралай суыгы — май аеның беренче яртысында була торган суык көннәр. ਉਚਾਰਨ
Коралай суыгы — май аеның беренче яртысында була торган суык көннәр. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Копчур — Алтын Урдада көтүдәге малның йөздән бер өлеше күләмендәге ясак. ਉਚਾਰਨ
Копчур — Алтын Урдада көтүдәге малның йөздән бер өлеше күләмендәге ясак. [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Qoralay kilmi — qış citmi, qoralay kitmi — yaz citmi. [Mäqällär & Äytemnär] ਉਚਾਰਨ
Qoralay kilmi — qış citmi, qoralay kitmi — yaz citmi. [Mäqällär & Äytemnär] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көн көнгә охшап тумас, көн саен кояш булмас. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көн көнгә охшап тумас, көн саен кояш булмас. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Кичәге гаҗәпкә бүген берәү дә гаҗәпләнми. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Кичәге гаҗәпкә бүген берәү дә гаҗәпләнми. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
Көзге көн ул бала кебек: әле көлә, әле җылый. [Мәкальләр & Әйтемнәр] ਉਚਾਰਨ
Көзге көн ул бала кебек: әле көлә, әле җылый. [Мәкальләр & Әйтемнәр] [tt] 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2022
кайтарма ਉਚਾਰਨ
[tt] 0 ਵੋਟਾਂ