ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 бөртек-бизәк [tt] бөртек-бизәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 зәркәнчеләргә [tt] зәркәнчеләргә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 асмаларының [tt] асмаларының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 ачылып-ябыла [tt] ачылып-ябыла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 Зөядә [tt] Зөядә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 зәркәнче-осталары [tt] зәркәнче-осталары ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 керамиканы [tt] керамиканы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 консервациясе [tt] консервациясе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 гасырлардан-гасырларга [tt] гасырлардан-гасырларга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 композициянең [tt] композициянең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 бөртекләп-бөртекләп [tt] бөртекләп-бөртекләп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 Болгарстанында [tt] Болгарстанында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 Мостаевның [tt] Мостаевның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 океанын [tt] океанын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 эшләнмәмне [tt] эшләнмәмне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 муен-чигә [tt] муен-чигә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 реставрацияләнгән [tt] реставрацияләнгән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 орнаментлары [tt] орнаментлары ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 мотокросслар [tt] мотокросслар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 эшләнмәләренә [tt] эшләнмәләренә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 ювелирлары [tt] ювелирлары ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 маскатта [tt] маскатта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 Мадрид [tt] Мадрид ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 портфолиосындагы [tt] портфолиосындагы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 реставрацияләдем [tt] реставрацияләдем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 символны [tt] символны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 техникумнан [tt] техникумнан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 Җәмиләсенең [tt] Җәмиләсенең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 эшләнмәләрегезнең [tt] эшләнмәләрегезнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 ювелирына [tt] ювелирына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ