ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөгәнсезләнмәвенә [tt] йөгәнсезләнмәвенә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 кыймылдашып [tt] кыймылдашып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөрәкләндергән [tt] йөрәкләндергән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йомыкыйлангач [tt] йомыкыйлангач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөгерекләнгәч [tt] йөгерекләнгәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йомрылагач [tt] йомрылагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөгәнсезләнгәч [tt] йөгәнсезләнгәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йокымсырамагач [tt] йокымсырамагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 көнчыгышкарак [tt] көнчыгышкарак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 берәрегездә [tt] берәрегездә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 җырлаучыларынмы [tt] җырлаучыларынмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 юлламаучыларыгыз [tt] юлламаучыларыгыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 юлламаучысының [tt] юлламаучысының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йогышсызланмагач [tt] йогышсызланмагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөрәкләндергәч [tt] йөрәкләндергәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йонланмагач [tt] йонланмагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йомыкыйланмагач [tt] йомыкыйланмагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йомрыламагач [tt] йомрыламагач ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөрәкләндермәгән [tt] йөрәкләндермәгән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 саплан [tt] саплан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 буклат [tt] буклат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 сыргала [tt] сыргала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөрәкләнмәгәч [tt] йөрәкләнмәгәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йокканга [tt] йокканга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 балкышлан [tt] балкышлан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 табылганны [tt] табылганны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөгәнсезләнмәгәч [tt] йөгәнсезләнмәгәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 йөгерекләнмәгәч [tt] йөгерекләнмәгәч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 саплаш [tt] саплаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2019 бүләкләүгә [tt] бүләкләүгә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ