ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 тезендер [tt] тезендер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 каузылар [tt] каузылар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 көйләтсәң [tt] көйләтсәң ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 күкләрендәге [tt] күкләрендәге ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 корудагы [tt] корудагы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ташытсак [tt] ташытсак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 чылатыйм [tt] чылатыйм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 өздертмәк [tt] өздертмәк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 күчмәннәрнең [tt] күчмәннәрнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 мәмләкәтләр [tt] мәмләкәтләр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ташыттың [tt] ташыттың ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 тезендәме [tt] тезендәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 өздертәсез [tt] өздертәсез ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 күргәзмәсендә [tt] күргәзмәсендә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 кунакларының [tt] кунакларының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ташытсам [tt] ташытсам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 тезләредәй [tt] тезләредәй ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 төргечендә [tt] төргечендә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 караганга [tt] караганга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 куыгыннан [tt] куыгыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 чүресеннән [tt] чүресеннән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 көйләтсәм [tt] көйләтсәм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 сөйләрлекләре [tt] сөйләрлекләре ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 тасвирланышын [tt] тасвирланышын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 чүребезне [tt] чүребезне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 кырдашың [tt] кырдашың ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 ташыттым [tt] ташыттым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 җимертмәсәгез [tt] җимертмәсәгез ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 түрләренә [tt] түрләренә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 тарихчыларыннан [tt] тарихчыларыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ