ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларыңныңдыр [tt] атламаларыңныңдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларыңнандыр [tt] атламаларыңнандыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларындадыр [tt] атламаларындадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларыннандыр [tt] атламаларыннандыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларынадыр [tt] атламаларынадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаларыныңдыр [tt] атламаларыныңдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламалардай [tt] атламалардай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламаганга [tt] атламаганга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атлама [tt] атлама ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламабыз [tt] атламабыз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атламам [tt] атламам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 ложашым [chm] ложашым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 чөймәвеңдер [tt] чөймәвеңдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 сөючегездә [tt] сөючегездә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 төючеләреңнәнме [tt] төючеләреңнәнме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 атылмадык [tt] атылмадык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 дөмекмәдек [tt] дөмекмәдек ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 чөймәүчегездәме [tt] чөймәүчегездәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 төймәүчеләрнеңме [tt] төймәүчеләрнеңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 чөймәүчебездәдер [tt] чөймәүчебездәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 сөючемме [tt] сөючемме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 көймәүчеңәме [tt] көймәүчеңәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 төюем [tt] төюем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 төючеләрдәдер [tt] төючеләрдәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 төймәүчеңнәндер [tt] төймәүчеңнәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 сөючеләреңнәндер [tt] сөючеләреңнәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 көймәүчеләребездәдер [tt] көймәүчеләребездәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 сөймәүчеңдер [tt] сөймәүчеңдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 көючеләрендер [tt] көючеләрендер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2018 көймәүчеләремдәдер [tt] көймәүчеләремдәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ