ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 саңакларымы [tt] саңакларымы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 силләренең [tt] силләренең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 саңаклысы [tt] саңаклысы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 акулаларның [tt] акулаларның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 силләредер [tt] силләредер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 диңгезләреме [tt] диңгезләреме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 кавемдәшләрен [tt] кавемдәшләрен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 канкойгычмы [tt] канкойгычмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 елкылар [tt] елкылар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 табун [tt] табун ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 мунчасының [tt] мунчасының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 готларныңмы [tt] готларныңмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 Мунчаг [tt] Мунчаг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 Урдасын [tt] Урдасын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 кавемдәше [tt] кавемдәше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 сүриялеләр [tt] сүриялеләр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 кавемдәшләр [tt] кавемдәшләр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 Октар [tt] Октар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 Мете [tt] Мете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2019 руа [tt] руа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 төркиләрдәгесе [tt] төркиләрдәгесе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Паннониядән [tt] Паннониядән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 төркиләрнекеме [tt] төркиләрнекеме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Паннонияне [tt] Паннонияне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 төркиләрнекедер [tt] төркиләрнекедер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Паннониянең [tt] Паннониянең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 төркиләреннәндер [tt] төркиләреннәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Паннониядәнме [tt] Паннониядәнме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Анадала [tt] Анадала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2019 Кафтау [tt] Кафтау ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ