ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 җиркуышының [tt] җиркуышының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 канкоештан [tt] канкоештан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 камышыннан [tt] камышыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 китәлмәгән [tt] китәлмәгән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 һушың [tt] һушың ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 җиркуышыннан [tt] җиркуышыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 җиркуыштан [tt] җиркуыштан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 мәхбүсләрнең [tt] мәхбүсләрнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 калхуз [tt] калхуз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 гүрләрең [tt] гүрләрең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Кормаштагы [tt] Кормаштагы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Көләгештән [tt] Көләгештән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Мәскәүләргә [tt] Мәскәүләргә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Тәтешледән [tt] Тәтешледән ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Фаягөлнең [tt] Фаягөлнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Чакмагыштан [tt] Чакмагыштан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 калхузның [tt] калхузның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 ире-иңе [tt] ире-иңе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 каторжаннар [tt] каторжаннар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 инәкәй [tt] инәкәй ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 Кормашның [tt] Кормашның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 капка-ишеген [tt] капка-ишеген ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 баржалары [tt] баржалары ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 сүтеп-җыеп [tt] сүтеп-җыеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 кыйнап-изеп [tt] кыйнап-изеп ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 безе-шөшлесе [tt] безе-шөшлесе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 рәнҗеш-каргыш [tt] рәнҗеш-каргыш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 гурдлап [tt] гурдлап ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 гәүдәң-сының [tt] гәүдәң-сының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2019 гәҗитләргә [tt] гәҗитләргә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ