ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 штаб-квартиралары [tt] штаб-квартиралары ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 советыннан [tt] советыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 реформасына [tt] реформасына ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 пресс-сәркәтипләрен [tt] пресс-сәркәтипләрен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчесеннәнме [tt] өймәүчесеннәнме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчесеннәндер [tt] өймәүчесеннәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчеңнедер [tt] өймәүчеңнедер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 дүңгәләкләрдә [tt] дүңгәләкләрдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 белмәүченең [tt] белмәүченең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 чакматашында [tt] чакматашында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчеңме [tt] өймәүчеңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчеңдәме [tt] өймәүчеңдәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчеңнәнме [tt] өймәүчеңнәнме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 өймәүчеңнәндер [tt] өймәүчеңнәндер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 дүңгәләкләрнең [tt] дүңгәләкләрнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 ташкындыр [tt] ташкындыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 чакматашыннан [tt] чакматашыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 растлыгын [tt] растлыгын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 китерткәннәр [tt] китерткәннәр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 китерттегез [tt] китерттегез ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 китерттең [tt] китерттең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 эскрипкә [tt] эскрипкә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 ничөн [tt] ничөн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 ултырасың [tt] ултырасың ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 трактирларның [tt] трактирларның ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 кодсият [tt] кодсият ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 өючеләрегезгәме [tt] өючеләрегезгәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 өючеме [tt] өючеме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 өючесе [tt] өючесе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2018 өючесен [tt] өючесен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ