ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 каймактыр [tt] каймактыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 комымы [tt] комымы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 камырдадыр [tt] камырдадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 утлыкларыма [tt] утлыкларыма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 атлагычымны [tt] атлагычымны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 эремчекнеңме [tt] эремчекнеңме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 тавыктадыр [tt] тавыктадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 каймакта [tt] каймакта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 утлыкларыңа [tt] утлыкларыңа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 атлагычымнан [tt] атлагычымнан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 ипиенәме [tt] ипиенәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 дөгеме [tt] дөгеме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 комныңдыр [tt] комныңдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 утлыкларгамы [tt] утлыкларгамы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 атлагычка [tt] атлагычка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 балныңмы [tt] балныңмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 иттәдер [tt] иттәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 комынмы [tt] комынмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 утлыгымдадыр [tt] утлыгымдадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 атлагычыңны [tt] атлагычыңны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 ипигәме [tt] ипигәме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 чәедер [tt] чәедер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 йомыркасында [tt] йомыркасында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 утлыгыңныңдыр [tt] утлыгыңныңдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 атлагычыңмы [tt] атлагычыңмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 бугыңныдыр [tt] бугыңныдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 калталарыма [tt] калталарыма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 балталарыбызданмы [tt] балталарыбызданмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 күбәймиләрме [tt] күбәймиләрме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 ашыдыр [tt] ашыдыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ