ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

AqQoyriq

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

AqQoyriq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/07/2018 кәлтәгәдер [tt] кәлтәгәдер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2018 алашагадыр [tt] алашагадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/07/2018 буяучымны [tt] буяучымны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 бозыгындамы [tt] бозыгындамы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 укыр-өйрәнер [tt] укыр-өйрәнер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 мәгънәсезлекнең [tt] мәгънәсезлекнең ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 көшелләрендә [tt] көшелләрендә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2018 матавыкмы [tt] матавыкмы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 суҗыярынадыр [tt] суҗыярынадыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 билчәнендер [tt] билчәнендер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 черемчелендер [tt] черемчелендер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 эремәләргә [tt] эремәләргә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 тарлавыкларыннан [tt] тарлавыкларыннан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 суҗыярындыр [tt] суҗыярындыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 айлавыгындыр [tt] айлавыгындыр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 эремәләрдә [tt] эремәләрдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 беләзегемне [tt] беләзегемне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 тарлавыкларының [tt] тарлавыкларының ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 болгатмасын [tt] болгатмасын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 черемчел [tt] черемчел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 суҗыяр [tt] суҗыяр ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 айлавык [tt] айлавык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2018 оносма [tt] оносма ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2018 София [tt] София ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 киенүчеләрдә [tt] киенүчеләрдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 утынымы [tt] утынымы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 паханатында [tt] паханатында ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 төртелүләрдә [tt] төртелүләрдә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 дөрләткәнгә [tt] дөрләткәнгә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2018 дөрләтәләрме [tt] дөрләтәләрме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ