ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
02/09/2012 in Sekundenschnelle [de] in Sekundenschnelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 Spuck's aus! [de] Spuck's aus! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 Mein lieber Schwan! [de] Mein lieber Schwan! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 nicht endenwollend [de] nicht endenwollend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2012 ethnische Minderheit [de] ethnische Minderheit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 betreutes Wohnen [de] betreutes Wohnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 effektiver Jahreszins [de] effektiver Jahreszins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 Weiße mit Schuss [de] Weiße mit Schuss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 saft- und kraftlos [de] saft- und kraftlos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 Frau Luna [de] Frau Luna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 vergeben und vergessen [de] vergeben und vergessen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/08/2012 illustre Gesellschaft [de] illustre Gesellschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 sozialpädagogischer Assistent [de] sozialpädagogischer Assistent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 Tag für Tag [de] Tag für Tag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 böhmische Küche [de] böhmische Küche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 Hand aufs Herz [de] Hand aufs Herz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2012 räuberische Erpressung [de] räuberische Erpressung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Mord und Totschlag [de] Mord und Totschlag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Hals- und Beinbruch [de] Hals- und Beinbruch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Palast der Republik [de] Palast der Republik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 Kölner Dom [de] Kölner Dom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/08/2012 den Rotstift ansetzen [de] den Rotstift ansetzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 Pommes rot-weiß [de] Pommes rot-weiß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/08/2012 auf und davon [de] auf und davon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Pünktchen und Anton [de] Pünktchen und Anton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Hans im Glück [de] Hans im Glück ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 Eis am Stiel [de] Eis am Stiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2012 eidesstattliche Versicherung [de] eidesstattliche Versicherung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 von Amts wegen [de] von Amts wegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2012 heterologe Insemination [de] heterologe Insemination ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ