ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 modernste [de] modernste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Wegwerf- [de] Wegwerf- ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 umdrängen [de] umdrängen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 stur Heil [de] stur Heil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Aufbewahrungsstelle [de] Aufbewahrungsstelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Esszimmereinrichtung [de] Esszimmereinrichtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 anspinnen [de] anspinnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 rouleau [de] rouleau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Suchverantwortung [de] Suchverantwortung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Prüfungshemmnis [de] Prüfungshemmnis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Prüferszene [de] Prüferszene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 die Unordnung [de] die Unordnung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Rüschenwolle [de] Rüschenwolle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Rüschenhemdchen [de] Rüschenhemdchen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Unordnungen [de] Unordnungen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Durchhalteparolen [de] Durchhalteparolen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Prüfungsurteile [de] Prüfungsurteile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Leichenfledderei [de] Leichenfledderei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Technologiehoffnung [de] Technologiehoffnung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Drittpartnergeschäft [de] Drittpartnergeschäft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Mehrwertsteuer [de] Mehrwertsteuer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 die Spülmaschine [de] die Spülmaschine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 sich kuscheln [de] sich kuscheln ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 hat gespült [de] hat gespült ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Bleibe [de] Bleibe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 er fährt Rad [de] er fährt Rad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Rad fahren [de] Rad fahren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Du hast sie nicht mehr alle! [de] Du hast sie nicht mehr alle! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 die Ziele setzen [de] die Ziele setzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2020 Lieblingslokal [de] Lieblingslokal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ