ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/08/2019 Alt-Wiener Tanzweisen [de] Alt-Wiener Tanzweisen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2019 die Nomen [de] die Nomen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/08/2019 Platz der Luftbrücke [de] Platz der Luftbrücke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/08/2019 das Trockenobst [de] das Trockenobst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2019 die Veranstaltung [de] die Veranstaltung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. [de] Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 jemandem einen Nadelstich versetzen [de] jemandem einen Nadelstich versetzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. [de] Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Es ist so viel Staub in meinem Regal. [de] Es ist so viel Staub in meinem Regal. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Er ging zum Arzt. [de] Er ging zum Arzt. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Hunde stammen von Wölfen ab. [de] Hunde stammen von Wölfen ab. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Müll wegwerfen verboten! [de] Müll wegwerfen verboten! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. [de] Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Ich bin mit Mückenstichen übersät. [de] Ich bin mit Mückenstichen übersät. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Ich bin noch nicht dazu gekommen. [de] Ich bin noch nicht dazu gekommen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2019 psychische Gesundheit [de] psychische Gesundheit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2019 der Brunnen [de] der Brunnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2019 die Raststätte [de] die Raststätte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2019 der Fahrstuhl [de] der Fahrstuhl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2019 der Adler [de] der Adler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2019 der Papagei [de] der Papagei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2019 die Ballons [de] die Ballons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2019 die Luxushotels [de] die Luxushotels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2019 die Anmeldung am Aufenthaltsort [de] die Anmeldung am Aufenthaltsort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2019 Kinder petzen aus Gerechtigkeitsgefühl. [de] Kinder petzen aus Gerechtigkeitsgefühl. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2019 Das Wetter war so heiß, so klar! [de] Das Wetter war so heiß, so klar! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2019 am heißesten [de] am heißesten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2019 die Steuern abziehen [de] die Steuern abziehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2019 Danach konnten die Römer weder den Rhein noch die Donau überqueren. [de] Danach konnten die Römer weder den Rhein noch die Donau überqueren. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2019 Diese Brücke stammt aus dem Mittelalter. [de] Diese Brücke stammt aus dem Mittelalter. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ