ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/10/2019 Ich schleppte meinen Koffer zum Hotel. [de] Ich schleppte meinen Koffer zum Hotel. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 die Jas [de] die Jas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2019 die Chöre [de] die Chöre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/10/2019 Wie oft gehst du ins Kino? [de] Wie oft gehst du ins Kino? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2019 Du wirst erwischt werden. [de] Du wirst erwischt werden. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2019 Der Tisch gefällt mir gut. [de] Der Tisch gefällt mir gut. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2019 Ich finde die Lampe schön. [de] Ich finde die Lampe schön. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2019 das Blutgefäß [de] das Blutgefäß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2019 am ältesten [de] am ältesten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 Freiwilliges Soziales Jahr [de] Freiwilliges Soziales Jahr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 die slawischen Sprachen [de] die slawischen Sprachen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 das Rudern am Kabelzug [de] das Rudern am Kabelzug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 die Hallos [de] die Hallos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 das Hallo [de] das Hallo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/10/2019 der Oberpollinger [de] der Oberpollinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 auf irgendetwas liegen [de] auf irgendetwas liegen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 eisglatter Boden [de] eisglatter Boden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 so schnell wie möglich [de] so schnell wie möglich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Der Busen nährt die Kinder. [de] Der Busen nährt die Kinder. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Ich halte dir die Daumen. [de] Ich halte dir die Daumen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Er pfeift vor sich hin. [de] Er pfeift vor sich hin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 der Schurke [de] der Schurke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 der Muskelkater [de] der Muskelkater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Hallo! Freut mich. [de] Hallo! Freut mich. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Erspar mir dein Mitleid! [de] Erspar mir dein Mitleid! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Ich werde Ihnen die Einzelheiten ersparen. [de] Ich werde Ihnen die Einzelheiten ersparen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Montag, 30. September [de] Montag, 30. September ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Sie streiten sich um die Erbschaft. [de] Sie streiten sich um die Erbschaft. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Montags bin ich nicht motiviert. [de] Montags bin ich nicht motiviert. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2019 Ich bin sehr in Eile. [de] Ich bin sehr in Eile. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ