ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/03/2021 Tino Chrupalla [de] Tino Chrupalla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 panisch [de] panisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 der Erwachsene, die Erwachsenen [de] der Erwachsene, die Erwachsenen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Impfzentren [de] Impfzentren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Impfzentrum [de] Impfzentrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 hochzufahren [de] hochzufahren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Impftempo [de] Impftempo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Fahrradschlösser [de] Fahrradschlösser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 angestiftet [de] angestiftet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Protokollnotiz [de] Protokollnotiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Landesvorsitz [de] Landesvorsitz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Impfkampagne [de] Impfkampagne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Schraubglas [de] Schraubglas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Schraubgläser [de] Schraubgläser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Modellversuch [de] Modellversuch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Inzidenzgrenze [de] Inzidenzgrenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Corona-Beschlüsse [de] Corona-Beschlüsse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Robbenjagd [de] Robbenjagd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Florian Flo Tabbert [de] Florian Flo Tabbert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Thrunke [de] Thrunke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Fasold [de] Fasold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2021 Laschetzki [de] Laschetzki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2021 Tagessieg [de] Tagessieg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2021 Welches Fach magst du nicht? [de] Welches Fach magst du nicht? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2021 Welche Farbe magst du? [de] Welche Farbe magst du? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2021 häufig [de] häufig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2021 beide [de] beide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/02/2021 gewohnt [de] gewohnt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/02/2021 Volutin [de] Volutin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2021 Gabriele Oettingen [de] Gabriele Oettingen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ