ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 auf der Leitung stehen [de] auf der Leitung stehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/05/2019 die Traurigkeit [de] die Traurigkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 das Skateboard [de] das Skateboard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2019 der Radschlag [de] der Radschlag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 das Pfefferminz [de] das Pfefferminz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 52 Grad nördlicher Breite [de] 52 Grad nördlicher Breite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/04/2019 8 Grad östlicher Länge [de] 8 Grad östlicher Länge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2019 Seddiner See [de] Seddiner See ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 gespielte Entrüstung [de] gespielte Entrüstung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2019 breit gefächert [de] breit gefächert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 Der Preis ist hoch. [de] Der Preis ist hoch. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 Der Junge ist krank. [de] Der Junge ist krank. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2019 Meine Lieblingsfarbe ist Rot. [de] Meine Lieblingsfarbe ist Rot. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2019 Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! [nds] Frohe Wiehnachten un allens Gode för ‘t neje Jahr! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2019 die Butter [de] die Butter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2019 den Medien Red und Antwort zu stehen [de] den Medien Red und Antwort zu stehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2019 das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen [de] das Fotogewitter über sich ergehen zu lassen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2019 Entschuldigen Sie. [de] Entschuldigen Sie. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2019 Entschuldige. [de] Entschuldige. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2019 Das Buch ist interessant. [de] Das Buch ist interessant. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2019 Ich esse gern Avocado. [de] Ich esse gern Avocado. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/01/2019 das Material [de] das Material ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2019 politische Förderer [de] politische Förderer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/01/2019 Nur die Harten kommen in den Garten. [de] Nur die Harten kommen in den Garten. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2019 vorwärts und rückwärts [de] vorwärts und rückwärts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2018 sich die Haare schneiden lassen [de] sich die Haare schneiden lassen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2018 Wir haben uns neues Geschirr gekauft. [de] Wir haben uns neues Geschirr gekauft. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2018 die Transpazifische Partnerschaft [de] die Transpazifische Partnerschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/12/2018 die Luft [de] die Luft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2018 Ich dachte dumme, leere Gedanken. [de] Ich dachte dumme, leere Gedanken. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ