ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 mitgestaltet [de] mitgestaltet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Seniorenbeauftragter [de] Seniorenbeauftragter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Sprechtag [de] Sprechtag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Kirmesbesuch [de] Kirmesbesuch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Kirmesbesucher [de] Kirmesbesucher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Kirmesbesucherin [de] Kirmesbesucherin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Kirmesbesucherinnen [de] Kirmesbesucherinnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 vermiest [de] vermiest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Streifenwagenbesatzung [de] Streifenwagenbesatzung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Personendurchsuchung [de] Personendurchsuchung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Hausdurchsuchungsbeschluss [de] Hausdurchsuchungsbeschluss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Personenbefragung [de] Personenbefragung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Schulverhalten [de] Schulverhalten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Lerntempo [de] Lerntempo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Lerninhalt [de] Lerninhalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 auseinanderzusetzen [de] auseinanderzusetzen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Unterrichtsphase [de] Unterrichtsphase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Möglichkeitserörterung [de] Möglichkeitserörterung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Karl Lamprecht [de] Karl Lamprecht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Schießstände [de] Schießstände ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 eingrenzend [de] eingrenzend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 eingrünen [de] eingrünen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 eingegrünt [de] eingegrünt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Willy Hellpach [de] Willy Hellpach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Palastmedien [de] Palastmedien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Mediensprachrohr [de] Mediensprachrohr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Börsenjournalistin [de] Börsenjournalistin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Flüchtlingsnotunterkunft [de] Flüchtlingsnotunterkunft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Radiomacherin [de] Radiomacherin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2019 Prothesenspezialist [de] Prothesenspezialist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ