ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Bartleby

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Bartleby ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Fahrzeitverlängerung [de] Fahrzeitverlängerung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Verkehrssicherungstechnik [de] Verkehrssicherungstechnik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Bahnsicherungstechnik [de] Bahnsicherungstechnik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Fahrbefehl [de] Fahrbefehl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Lichtraumfreimeldung [de] Lichtraumfreimeldung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Zugbeeinflussungssystem [de] Zugbeeinflussungssystem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Bahnübergangssicherung [de] Bahnübergangssicherung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Leitplankenbau [de] Leitplankenbau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Lichtraumprofilbeachtung [de] Lichtraumprofilbeachtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Durchfahrtsbeschränkung [de] Durchfahrtsbeschränkung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Tragfähigkeitsmessverfahren [de] Tragfähigkeitsmessverfahren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Straßenbefestigung [de] Straßenbefestigung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Verformungsbeständigkeit [de] Verformungsbeständigkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Tragfähigkeitsmessung [de] Tragfähigkeitsmessung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Belastungswirkung [de] Belastungswirkung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Konstruktionsschicht [de] Konstruktionsschicht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Benkelmann [de] Benkelmann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Einsenkungsmessung [de] Einsenkungsmessung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 waagebalkenartig [de] waagebalkenartig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Drittelspunkt [de] Drittelspunkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Belastungsfahrzeug [de] Belastungsfahrzeug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Tastarmspitze [de] Tastarmspitze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Einsenkungsmulde [de] Einsenkungsmulde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Lastzentrum [de] Lastzentrum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Zwillingsräder [de] Zwillingsräder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Frostaufgang [de] Frostaufgang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Einsenkungsmessgerät [de] Einsenkungsmessgerät ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Messgehäuse [de] Messgehäuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Messarmbewegung [de] Messarmbewegung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2018 Einsenkungsgröße [de] Einsenkungsgröße ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ