ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 den Löffel abgeben [de] den Löffel abgeben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 ins Gras beißen [de] ins Gras beißen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 Über den Jordan gehen [de] über den Jordan gehen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 das Zeitliche segnen [de] das Zeitliche segnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2012 Volkswagen Up! [de] Volkswagen Up! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 Wie geht's? [de] Wie geht's? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 bis zum TZ [de] bis zum TZ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 eine trübe Tasse [de] eine trübe Tasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 zu Tage bringen [de] zu Tage bringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/06/2012 roter Faden [de] roter Faden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2012 Freistaat Sachsen [de] Freistaat Sachsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2012 Freistaat Thüringen [de] Freistaat Thüringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 volkseigener Betrieb [de] volkseigener Betrieb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 schieres Fleisch [de] schieres Fleisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Das ist 'ne Wolke! [de] Das ist 'ne Wolke! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2012 Vier ernste Gesänge [de] Vier ernste Gesänge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2012 Luft schaffen [de] Luft schaffen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2012 den Lückenbüßer machen [de] den Lückenbüßer machen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2012 Luftschlösser bauen [de] Luftschlösser bauen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2012 Lug und Trug [de] Lug und Trug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2012 Abbesche Invariante [de] Abbesche Invariante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2012 kapitaler Hirsch [de] kapitaler Hirsch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/03/2012 Kapital verspielen [de] Kapital verspielen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Ötztaler Alpen [de] Ötztaler Alpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Straßburger Münster [de] Straßburger Münster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2012 Stürmer und Dränger [de] Stürmer und Dränger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 türkischer Honig [de] türkischer Honig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 Taxi nach Schweinau [de] Taxi nach Schweinau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 Der Marmorknabe [de] Der Marmorknabe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2012 relativischer Satzanschluss [de] relativischer Satzanschluss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ