ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Birnentee

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Birnentee ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Glockenwald [de] Glockenwald ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Stummstraße [de] Stummstraße ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Schwarzenbergturm [de] Schwarzenbergturm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Nullvektorraum [de] Nullvektorraum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 initiales Objekt [de] initiales Objekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Morphismus [de] Morphismus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Bimorphismus [de] Bimorphismus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 bimorph [de] bimorph ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Ach, wenn es doch schon wieder Donnerstag wär. [de] Ach, wenn es doch schon wieder Donnerstag wär. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Es ist des größten Helden nicht unwürdig, sich nach dem Weiterleben zu sehnen. [Nietzsche, Die Dionysische Weltanschauung, §2] [de] Es ist des größten Helden nicht unwürdig, sich nach dem Weiterleben zu sehnen. [Nietzsche, Die Dionysische Weltanschauung, §2] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Erblicken Sie die Schönheit der Natur. [de] Erblicken Sie die Schönheit der Natur. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Wettkämpfen [de] Wettkämpfen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Ich selber setzte mir diese Krone auf! [Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Winter 1884-1885] [de] Ich selber setzte mir diese Krone auf! [Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Winter 1884-1885] ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Mein Sinn und meine Sehnsucht geht auf Weniges und Langes. [Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Winter 1884-1885] [de] Mein Sinn und meine Sehnsucht geht auf Weniges und Langes. [Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Winter 1884-1885] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Liebeskrankheit [de] Liebeskrankheit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 das Bonner Kant-Korpus [de] das Bonner Kant-Korpus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2020 Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik [de] Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Taunuskamm [de] Taunuskamm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Brechthaus [de] Brechthaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Neroberg [de] Neroberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Sternschnuppenmarkt [de] Sternschnuppenmarkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Feldherrenviertel [de] Feldherrenviertel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Rheingauviertel [de] Rheingauviertel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Klarenthal [de] Klarenthal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Dichterviertel [de] Dichterviertel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Wappenfarben [de] Wappenfarben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Frauenstein [de] Frauenstein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Bierstadt [de] Bierstadt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Wäschbach [de] Wäschbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2020 Wickerbach [de] Wickerbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ