ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Birnentee

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Birnentee ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Ringtennismeister [de] Ringtennismeister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Brennballmeisterschaft [de] Brennballmeisterschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Brennballmeister [de] Brennballmeister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Baseballmeisterschaft [de] Baseballmeisterschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Baseballmeister [de] Baseballmeister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirantin [de] Pétanquemeisterschaftsaspirantin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirant [de] Pétanquemeisterschaftsaspirant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterschaft [de] Pétanquemannschaftsmeisterschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterin [de] Pétanquemannschaftsmeisterin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeister [de] Pétanquemannschaftsmeister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführerin [de] Pétanquemannschaftsführerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführer [de] Pétanquemannschaftsführer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquemannschaft [de] Pétanquemannschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquespielerinnen [de] Pétanquespielerinnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquespieler [de] Pétanquespieler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Pétanquespiel [de] Pétanquespiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule Lyonnaise [de] Boule Lyonnaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 boule [de] boule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaft [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meister [de] Boule-Lyonnaise-Meister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Was war denn los? [de] Was war denn los? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Mannschaft [de] Boule-Lyonnaise-Mannschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spielerin [de] Boule-Lyonnaise-Spielerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spieler [de] Boule-Lyonnaise-Spieler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spiel [de] Boule-Lyonnaise-Spiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boulespielfläche [de] Boulespielfläche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boulemannschaftskapitän [de] Boulemannschaftskapitän ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boulemannschaft [de] Boulemannschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2020 Boulekugelproduzent [de] Boulekugelproduzent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ