ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/07/2012 monstruo [es] monstruo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2012 lasciva [es] lasciva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/07/2012 sabanero [es] sabanero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 piano [es] piano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 gurrumina [es] gurrumina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 externamente [es] externamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 súcubo [es] súcubo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 bellaquear [es] bellaquear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 botija [es] botija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 chiquilín [es] chiquilín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 saborearte [es] saborearte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 a cielo abierto [es] a cielo abierto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2012 al aire libre [es] al aire libre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ