ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] Slán a bheas tú. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] Tá olc orm. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] Go n-éirí an t-ádh leat. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] Sé do bheatha abhaile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] Go mbeannaí Dia dhuit. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] Go raibh maith agat. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] Tá grá agam duit. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] Cé méad atá ann? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] Cad é mar atá tú? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] An dtuigeann tú Gaeilge? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ