ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cén clár? [ga] Cén clár? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cnádaí [ga] cnádaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Bhfannloinnreach [ga] Bhfannloinnreach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 mothaolach [ga] mothaolach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 súgánach [ga] súgánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 sídh [ga] sídh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 broghach [ga] broghach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cumhal [ga] cumhal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an fhras [ga] an fhras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 oireas [ga] oireas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Ó Luineacháin [ga] Ó Luineacháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 an fheighil [ga] an fheighil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 feighil [ga] feighil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 roghnós [ga] roghnós ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 frithallasán [ga] frithallasán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dréachtaí [ga] dréachtaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Croibh [ga] Croibh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 gnúis [ga] gnúis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ghortú [ga] ghortú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ghalar [ga] ghalar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Eaglais Shasana [ga] Eaglais Shasana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 tá bia ón bhfear [ga] tá bia ón bhfear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Desmond O'Donnell [en] Desmond O'Donnell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 níl páistí acu [ga] níl páistí acu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Rionaghach [ga] Rionaghach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 puisín [ga] puisín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Fraochdin [ga] Fraochdin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 dearthaireacha [ga] dearthaireacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Lineen [en] Lineen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Linnane [en] Linnane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ