ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 luprachán [ga] luprachán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 dhrochréalta [ga] dhrochréalta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 crann nollag [ga] crann nollag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 sionagóg [ga] sionagóg ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 dúntar [ga] dúntar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 neamhshuim [ga] neamhshuim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 camshúileach [ga] camshúileach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 fiarshúileach [ga] fiarshúileach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 veigeán [ga] veigeán ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 bhealaí [ga] bhealaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 marú [ga] marú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Gortaíonn [ga] Gortaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 seantuismitheoirí [ga] seantuismitheoirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ceannaítear [ga] ceannaítear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Ó Maoil Fhábhail [ga] Ó Maoil Fhábhail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 sí an Nollaig í [ga] sí an Nollaig í ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Phoblacht [ga] Phoblacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 níos áille [ga] níos áille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ina dhúiseacht [ga] ina dhúiseacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ag roinnt [ga] ag roinnt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 freagróidh [ga] freagróidh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 colaistéaról [ga] colaistéaról ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Reynolds [en] Reynolds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 éigríochta [ga] éigríochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 níos milse [ga] níos milse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 baile ard [ga] baile ard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ná labhraígí anois [ga] ná labhraígí anois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Poc na nGael [ga] Poc na nGael ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 sciobtha scuabtha [ga] sciobtha scuabtha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 ní thógfaidh [ga] ní thógfaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ