ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/12/2019 ionatsa [ga] ionatsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2019 Tigernmas - Tiarnas [ga] Tigernmas - Tiarnas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 Geir [ga] Geir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 An t-oileán [ga] An t-oileán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 nGaillimh [ga] nGaillimh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 aibiú [ga] aibiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 Fachtna [ga] Fachtna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 chuirfí [ga] chuirfí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/12/2019 meang [ga] meang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 bricí [ga] bricí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 fodla [ga] fodla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 fionnuar [ga] fionnuar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Beartlaidh [ga] Beartlaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 réadlann [ga] réadlann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 plandaí [ga] plandaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 bhfeart [ga] bhfeart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 triúir [ga] triúir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Cobhthach Caol [ga] Cobhthach Caol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Conlaith (Irish) - Conleth (Anglicised) [ga] Conlaith (Irish) - Conleth (Anglicised) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Cuas a Ghearradh [ga] Cuas a Ghearradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 uachtar coipthe [ga] uachtar coipthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Tuan Mac Cairill [ga] Tuan Mac Cairill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Na Feadhain Dorcha [ga] Na Feadhain Dorcha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Aonbhar [ga] Aonbhar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 dífhostaithe [ga] dífhostaithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 píce [ga] píce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Cessair - Ceasair [ga] Cessair - Ceasair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Dian Cécht [ga] Dian Cécht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 ansa [ga] ansa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2019 Sluaghadhaigh [ga] Sluaghadhaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ