ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ceimiceáin [ga] ceimiceáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 tachrán [ga] tachrán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 síthbe (Old Irish) [ga] síthbe (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 dar prísce [ga] dar prísce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 laochaire [ga] laochaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 plástar [ga] plástar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 dóbair [ga] dóbair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Caomhóg [ga] Caomhóg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain [ga] Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 gétal (Old Irish) [ga] gétal (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 straif [ga] straif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 siabraid (Old Irish) [ga] siabraid (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 athchorpraithe [ga] athchorpraithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 pearóidí [ga] pearóidí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 déshrathach [ga] déshrathach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Dearbhfhine [ga] Dearbhfhine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ósais [ga] ósais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 mharthanóir [ga] mharthanóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Cealachán [ga] Cealachán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Aodhamair [ga] Aodhamair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 taosrán [ga] taosrán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Mochán [ga] Mochán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 gliúrascnach [ga] gliúrascnach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 seamhan [ga] seamhan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 ach cá'il [ga] ach cá'il ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 cúl tóna [ga] cúl tóna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 chacamais [ga] chacamais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 stripeach [ga] stripeach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 Drom Fhinín [ga] Drom Fhinín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2018 spíosartha [ga] spíosartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ