ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 aistrithe [ga] aistrithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 mbocht [ga] mbocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 mí-ádh [ga] mí-ádh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Bébhionn [ga] Bébhionn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 fidchell (Old Irish) [ga] fidchell (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 fithcheall [ga] fithcheall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2018 Muirchearteach [ga] Muirchearteach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 caidéal [ga] caidéal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Éiremhón [ga] Éiremhón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Muirisc [ga] Muirisc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Stiofáinín [ga] Stiofáinín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 taoi [ga] taoi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 triús [ga] triús ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Dolores O'Riordan [en] Dolores O'Riordan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Gemma Ní Bhriain [ga] Gemma Ní Bhriain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 A Fhiadh [ga] A Fhiadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Criofán [ga] Criofán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 banchéile [ga] banchéile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Brannach [ga] Brannach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Ionatán [ga] Ionatán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 téadléimneach [ga] téadléimneach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ansan [ga] ansan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 O'Dogherty [en] O'Dogherty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 teighígí [ga] teighígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 duibhéan [ga] duibhéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 ngluine [ga] ngluine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 Ní Chaonaigh [ga] Ní Chaonaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 An Siodhbhradh [ga] An Siodhbhradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 fosclaígí [ga] fosclaígí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2018 scológ [ga] scológ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ