ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2019 cloiche [ga] cloiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Cultúrlann [ga] Cultúrlann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 cór [ga] cór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 bróig [ga] bróig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 shíneadh [ga] shíneadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 scoth na seachtaine [ga] scoth na seachtaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 coimhlint [ga] coimhlint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 spraoil [ga] spraoil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 cúlántacht [ga] cúlántacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 éagaoineadh [ga] éagaoineadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Póilín [ga] Póilín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa [ga] Rúad Rofhessa - Rua Rófhiosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Eochaidh Ollathair [ga] Eochaidh Ollathair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 feillbheart [ga] feillbheart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 croíthe [ga] croíthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Acht Anois [ga] Acht Anois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Ó Maoldomhnaigh [ga] Ó Maoldomhnaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/05/2018 sicíní [ga] sicíní ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2018 úsáidfear [ga] úsáidfear ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 níolann [ga] níolann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 súimín [ga] súimín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 díbholaíoch [ga] díbholaíoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 dhíolainn [ga] dhíolainn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 téitear [ga] téitear ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] díolfaidh mé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Tíogair [ga] Tíogair ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] Bhreathnoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 seasaim [ga] seasaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 stopaim [ga] stopaim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 cíoraim [ga] cíoraim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ