ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 glacfar [ga] glacfar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 snigh [ga] snigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 sáith [ga] sáith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2018 tagaigí [ga] tagaigí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ministéara [ga] ministéara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 gaireas [ga] gaireas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 rabhnáilte [ga] rabhnáilte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 uamóir [ga] uamóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 dréimirí [ga] dréimirí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 peaineanna [ga] peaineanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] míonna an fhómhair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] An bhfágfaidh sé? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] Ó Cadáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Creimhinis [ga] Creimhinis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 clabhcánach [ga] clabhcánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ioruaise [ga] Ioruaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Liadán [ga] Liadán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] Fionnleaseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 tuairteála [ga] tuairteála ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] Drochubh, drochéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] Unsic (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] Ibormeith (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Na daltaí [ga] Na daltaí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 scatach [ga] scatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ceasair [ga] Ceasair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 féinig [ga] féinig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Duagh [ga] Duagh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trastíre [ga] trastíre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mairg [ga] mairg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 aibiú [ga] aibiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ