ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/05/2021 iarsmalainne [ga] iarsmalainne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2021 An Francach [ga] An Francach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2021 fhága [ga] fhága ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2021 scaif [ga] scaif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 luaidh [ga] luaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Dairlín [ga] Dairlín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 scearc [ga] scearc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Nóim [ga] Nóim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 cúirtéiseach [ga] cúirtéiseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 cuin [ga] cuin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Is í an eorna nua tú a fheiceáil. [ga] Is í an eorna nua tú a fheiceáil. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 shiulóide [ga] shiulóide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Conchubar [ga] Conchubar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 flúirseach [ga] flúirseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Luimníoch [ga] Luimníoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Murchús [ga] Murchús ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 breathnóinn [ga] breathnóinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 t-oibritheoir [ga] t-oibritheoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Aonbarr [ga] Aonbarr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 bhfeadfainn [ga] bhfeadfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Leighseach [ga] Leighseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 saol flúirseach [ga] saol flúirseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 cúisigh [ga] cúisigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 dtuigfeá [ga] dtuigfeá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Do-athraithe [ga] Do-athraithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 bialanna [ga] bialanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Tuatha de Danann [ga] Tuatha de Danann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Seanchas Ardmhacha [ga] Seanchas Ardmhacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Aegnus [ga] Aegnus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2021 Fliodhais - Flidais [ga] Fliodhais - Flidais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ