ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 Diarmuid Ua Duibhne [ga] Diarmuid Ua Duibhne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 an Prognóis [ga] an Prognóis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 piscíní [ga] piscíní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 hart [ga] hart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 dea-shláinte [ga] dea-shláinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 Breathnaíonn [ga] Breathnaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 Samildanach [ga] Samildanach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 coigríoch [ga] coigríoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 an choigríoch [ga] an choigríoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 scarlóideach [ga] scarlóideach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 tSíthigh [ga] tSíthigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 nglaofaidh [ga] nglaofaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 coiriúlacht [ga] coiriúlacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 Ó Duibhín [ga] Ó Duibhín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 pointeáilte [ga] pointeáilte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 sonra [ga] sonra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 Umhaí [ga] Umhaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 mungailt [ga] mungailt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 fálróid [ga] fálróid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 glórach [ga] glórach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 mothall [ga] mothall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 fásra [ga] fásra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 mílítheach [ga] mílítheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 dtuigfeadh [ga] dtuigfeadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 gan imní [ga] gan imní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 gaothfar [ga] gaothfar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 tagartha [ga] tagartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 fantaisíocht [ga] fantaisíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 dreamanna [ga] dreamanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2019 cúlaigh [ga] cúlaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ