ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 intuigthe [ga] intuigthe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ruán alla [ga] ruán alla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] Níl an fáinne ró-bheag. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 claochlú [ga] claochlú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Chlocháin [ga] Chlocháin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Haonach [ga] Haonach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 borróg [ga] borróg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 stad anois [ga] stad anois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] Cá raibh sé? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 fuinneoig [ga] fuinneoig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Glencarnagh [en] Glencarnagh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 An Dothra [ga] An Dothra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] Baile Bháigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dheirtháir [ga] dheirtháir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 achann [ga] achann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Edair [ga] Edair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gulbán [ga] Gulbán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 graosta [ga] graosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 chnámha [ga] chnámha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 thnúth [ga] thnúth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] Gníomhaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cosain [ga] cosain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] ag sníomh snátha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 teagaisc [ga] teagaisc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] imbas fiosaíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 alltacht [ga] alltacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 mhilleadh [ga] mhilleadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leadradh [ga] leadradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cairteacha [ga] cairteacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ