ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Creimhinis [ga] Creimhinis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 clabhcánach [ga] clabhcánach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ioruaise [ga] Ioruaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Liadán [ga] Liadán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] Fionnleaseach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 tuairteála [ga] tuairteála ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] Drochubh, drochéan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] Unsic (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] Ibormeith (Old Irish) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Na daltaí [ga] Na daltaí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 scatach [ga] scatach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Ceasair [ga] Ceasair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 féinig [ga] féinig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Duagh [ga] Duagh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 trastíre [ga] trastíre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 mairg [ga] mairg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 aibiú [ga] aibiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 turadh [ga] turadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ