ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

BridEilis

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

BridEilis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] Baile Bháigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dheirtháir [ga] dheirtháir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 achann [ga] achann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Edair [ga] Edair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gulbán [ga] Gulbán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 graosta [ga] graosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 chnámha [ga] chnámha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 thnúth [ga] thnúth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] Gníomhaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cosain [ga] cosain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] ag sníomh snátha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 teagaisc [ga] teagaisc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] imbas fiosaíochta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 alltacht [ga] alltacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 mhilleadh [ga] mhilleadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 leadradh [ga] leadradh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 cairteacha [ga] cairteacha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Cethleann [ga] Cethleann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 dá nglacfá [ga] dá nglacfá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ná hionsaigh é [ga] ná hionsaigh é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ná habair é [ga] ná habair é ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 ghluaisrothar [ga] ghluaisrothar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Coille Bheithe [ga] Coille Bheithe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Amhlaibh / Olaf / Amlaíb [ga] Amhlaibh / Olaf / Amlaíb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Duine beag [ga] Duine beag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Jeighbh [ga] Jeighbh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Jedíoch [ga] Jedíoch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 clannógach [ga] clannógach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 Loimic [ga] Loimic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2018 trumpadóir [ga] trumpadóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ