ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 once upon a time [en] once upon a time ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2010 shoot the breeze [en] shoot the breeze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2010 Fear and Loathing [en] Fear and Loathing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ