ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 kefir [no] kefir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 yoghurt [no] yoghurt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 sei [no] sei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 ka farsken [no] ka farsken ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2009 mannskit [no] mannskit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2009 De Usynlige [no] De Usynlige ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 Trond Sorvoja [no] Trond Sorvoja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 kai munchs [no] kai munchs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 heisann [no] heisann ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2009 vigerstol [no] vigerstol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 Marius Sophus Lie [no] Marius Sophus Lie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 Hjelsvold [no] Hjelsvold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 for det meste [no] for det meste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 misfornøyd [no] misfornøyd ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2009 husdyr [no] husdyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 nordisk [no] nordisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2009 hestpeis [no] hestpeis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ