ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 величати [uk] величати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 веслувати [uk] веслувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 снігоочисник [uk] снігоочисник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 виорати [uk] виорати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 беззмістовний [uk] беззмістовний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 мітити [uk] мітити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 яблуневий [uk] яблуневий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 зводити [uk] зводити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 схильний [uk] схильний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 похилий [uk] похилий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 розпластаний [uk] розпластаний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 попід [uk] попід ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 звиш [uk] звиш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 вимотувати [uk] вимотувати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 викликати [uk] викликати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 творити [uk] творити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 кукурудзяний [uk] кукурудзяний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 засолювати [uk] засолювати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 задуманий [uk] задуманий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 угорі [uk] угорі ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 уміння [uk] уміння ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 хлопання [uk] хлопання ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 накинути [uk] накинути ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 творчість [uk] творчість ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 тріск [uk] тріск ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 нижній [uk] нижній ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 менший [uk] менший ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 спідній [uk] спідній ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 вище [uk] вище ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 більш як [uk] більш як ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ