ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 нижче [uk] нижче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 далі [uk] далі ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 вищезазначене [uk] вищезазначене ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 вищезгадане [uk] вищезгадане ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 понад [uk] понад ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 розташованиий [uk] розташованиий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 випаскудити [uk] випаскудити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 нагорі [uk] нагорі ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 поміж [uk] поміж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 всередині [uk] всередині ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 спрямований [uk] спрямований ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 з приводу [uk] з приводу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 віддалений [uk] віддалений ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 під час [uk] під час ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 неврожайний [uk] неврожайний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 капітальний [uk] капітальний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 транзитний [uk] транзитний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 сторонитися [uk] сторонитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 скривати [uk] скривати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 загорожа [uk] загорожа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 наскрізь [uk] наскрізь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 сёрфингистка [ru] сёрфингистка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 виндсёрфингист [ru] виндсёрфингист ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2011 реинкарнационный [ru] реинкарнационный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 поворотник [ru] поворотник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 мужа [ru] мужа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 скорейшего выздоровления [ru] скорейшего выздоровления ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 офигительный [ru] офигительный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 Иван V [ru] Иван V ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2011 Пётр III [ru] Пётр III ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ