ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Covarrubias

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Covarrubias ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/18 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
inundationis [la] inundationis ਉਚਾਰਨ sicerabibax ਵੱਲੋਂ
شاي [ar] شاي ਉਚਾਰਨ asdfforvo ਵੱਲੋਂ
معنى [ar] معنى ਉਚਾਰਨ asdfforvo ਵੱਲੋਂ
شُكْر [ar] شُكْر ਉਚਾਰਨ jasmen ਵੱਲੋਂ
يتكلم [ar] يتكلم ਉਚਾਰਨ asdfforvo ਵੱਲੋਂ
деловое [ru] деловое ਉਚਾਰਨ alarsso ਵੱਲੋਂ
איברי המין [he] איברי המין ਉਚਾਰਨ achmo ਵੱਲੋਂ
מְשֹׁל [he] מְשֹׁל ਉਚਾਰਨ noamika ਵੱਲੋਂ
казаться [ru] казаться ਉਚਾਰਨ bizexi ਵੱਲੋਂ
угадать [ru] угадать ਉਚਾਰਨ nhuber ਵੱਲੋਂ
невеста [ru] невеста ਉਚਾਰਨ arina ਵੱਲੋਂ
войти [ru] войти ਉਚਾਰਨ arina ਵੱਲੋਂ
крыса [ru] крыса ਉਚਾਰਨ nona ਵੱਲੋਂ
ухнем [ru] ухнем ਉਚਾਰਨ AlexanderNevzorov ਵੱਲੋਂ
пять [ru] пять ਉਚਾਰਨ Mariya ਵੱਲੋਂ
שכר [he] שכר ਉਚਾਰਨ noamika ਵੱਲੋਂ
קצר [he] קצר ਉਚਾਰਨ milmanyam ਵੱਲੋਂ
תיבת נוח [he] תיבת נוח ਉਚਾਰਨ noamika ਵੱਲੋਂ